logo
Giriş Yap
Tibet Kilisesi

Tibet Kilisesi

Yapı 899-914 yılları arasında bölgede egemen olan Bagratlı prenslerinden Aşud Koh (Aşot Koukhi) tarafından yaptırılmıştır.XI. yy.’dan sonra, yörenin önemli dini merkezleri arasında anılan yapı XII. ve XV. yy.larda tamir geçirdiği bilinmektedir.Bölgenin İslâmlaşması ile birlikte cami olarak kullanılan yapı, 1885 yılında kubbesine ve haç kollarına yıldırım düşmesi sonucu hasar görmüş ve 1889 yılında terk edilmiştir. Kendi haline kalan yapı, 1953 yılında kubbesi çökünce iyice harabeye dönmüştür.Günümüzde herhangi bir amaç için kullanılabilecek durumda değildir.Köyün içinde, düz bir arazi üzerinde kurulan manastır, günümüze kilise ve şapeli ile ulaşmıştır. Ayrıca, güney haç kolunun batı bölümünde, kareye yakın dikdörtgen planlı ek bölümün varlığı bilinmektedir.