logo
Giriş Yap
Trabzon

Trabzon

Trabzon, Doğu Karadeniz bölgesinde yer almakta ve 4.685 km2'lik yüzölçümüyle ülke topraklarının % 0,6'sını oluşturmaktadır. Doğudan Rize, batıdan Giresun, güneyden Gümüşhane ve Bayburt illeriyle çevrili olan Trabzon'un kuzeyinde Karadeniz yeralmaktadır. Arazisinin % 77'si dağlarla, % 33'ü ise platolarla kaplıdır. İl topraklarının güneyinde uzanan dağlar, vadilerle yarılmış sırtlar halinde Karadeniz kıyısına kadar ulaşmakta ve yer yer ikibin metreyi de aşmaktadır.Her mevsim yağışlarıyla meşhur olan şehir farklı türden binlerce bitki ile kuşatılmıştır.Önemli geçim kaynakları arasında balıkçılık bulunur.Ayrıca Fındık,Çay,Yaş sebze ve meyve sayesinde u-yıl içerisinde ithalat ve ihracatıda bulunur.